Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila’sının etkisi – Eyyüp Yılmaz (2015)

Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila’sının etkisi – Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi – Eyyüp Yılmaz (2015)

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BELGEYİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ:

İndir “Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila’sının etkisi – Eyyüp Yılmaz (2015)”

T06532-Tasavvufun-Anadoluya-yayilmasinda-Mogol-istilasinin-etkisi-Eyyup-Yilmaz.pdf – 72 defa indirildi – 1,99 MB

ÖNSÖZ

Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila'sının etkisi - Eyyüp Yılmaz (2015)

İslâm kültür ve medeniyetinin önemli bir bölümünü oluşturan Selçuklular dönemi, siyasî, içtimaî, iktisadî, hukukî, ilmî ve tasavvufî hayatın birlikte gelişme gösterdiği önemli bir dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde meydana gelen dinî ve kültürel hareketler daha sonraki gelişmelerin temelini de oluşturması bakımından farklı bir öneme sahiptir. Nitekim devlet kurumları, mezhep anlayışları, medreseler ve benzeri hususlarda olduğu gibi tasavvufî hareketler bakımından da Selçuklular dönemindeki gelişmeler yol gösterici bir özelliğe sahip olmuştur.

Bilindiği üzere hiçbir hareket veya düşünce birdenbire ortaya çıkmış değildir. Nasıl ki İslâm toplumunda tasavvufun ortaya çıkışı ve yayılmasında siyasî, sosyal ve kültürel bazı etkenler önemli rol oynamışsa aynı şekilde Orta Asya’da başlayan Moğol istilâsı, bütün bir İslâm dünyasına dehşet saçarken, tasavvufun Anadolu’da yayılması noktasında son derece önemli bir rol oynamıştır.

Gerek Selçuklular dönemi tasavvuf hareketleri gerekse de Moğol istilâsı ile ilgili müstakil çalışmalar yapılmıştır. Ancak tasavvufun Anadolu’ya yayılmasında Moğol istilâsının etkisine dair müstakil bir çalışmanın olmaması bizi bu çalışmaya sevk etmiştir.

Çalışmanın tesbiti ve tamamlanması sürecinde, yakın ilgi ve yardımlarıyla çalışmamı titizlikle takip eden danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kırkpınar’a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca çalışmamdaki değerli katkılarından dolayı hocam Doç. Dr. Mehmet Çoğ’a, Cihan Piyadeoğlu’na ve bana Ortaçağ kültür ve düşünce hayatını sevdiren hocam Doç. Dr. Haşim Şahin’e saygı ve teşekkürlerimi sunarım. Bu günlere ulaşmamda emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyeceğim anneme, babama ve aileme şükranlarımı sunarım.Yine çalışmamla ilgili çeşitli hususlarda bana desteklerini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Eyyüp YILMAZ – 23.12.2015

Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila'sının etkisi - Eyyüp Yılmaz (2015)
Tasavvuf’un Anadolu’ya yayılmasında Moğol İstila’sının etkisi