Hoca Ahmet Yesevî Kongresi Metni (2019)

ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ (2019) ADIYAMAN

HOCA AHMET YESEVÎ ÖĞRETİSİNİN OLUŞTURDUĞU DOĞAL İLETİŞİM STRATEJİSİNİN VE YESEVÎ DERVİŞLERİNİN İSLAM’IN YAYILMASINDAKİ ROLLERİNİN HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hoca Ahmet Yesevî Kongre Metni (2019)
Hoca Ahmet Yesevî Kongre Metni (2019)

Hoca Ahmet Yesevî Kongre Metni (2019)

ÖZET

Çalışma; herhangi bir ürünün, hizmet ya da fikrin hedef kitleye sunumu noktasındaki iletişim stratejilerini konu alan halkla ilişkiler disiplini ile, Yesevî öğretisinin gerek Ahmet Yesevî tarafından kendi dervişlerine gerekse Yesevî dervişleri tarafından çeşitli coğrafyalardaki halk kitlelerine sunumu arasındaki ilişkinin irdelenmesini amaçlamıştır. Söz konusu ilişki; halkla ilişkiler kuramlarının İkna ve Sosyal Etki Teorileri kategorisinde yer alan, gözlemsel öğrenme ve modelleme olarak da bilinen Sosyal Öğrenme Kuramı (Sosyal Bilişsel Kuram) kapsamında ve iletişim biliminin genel kaideleri ile halkla ilişkilerin temel özellikleri çerçevesinde irdelenmiştir.

Belirli bir literatür taraması kapsamında gerçekleştirilen değerlendirme neticesinde; gerek Ahmet Yesevî’nin kendi dervişlerine uyguladığı iletişim modelinin, gerekse kendi öğretisi çerçevesinde yetiştirdiği dervişlerini farklı coğrafyalara sevk ederek sergilediği İslam’ı yayma stratejisinin içerik, sunum biçimi ve elde edilen netice bakımlarından halkla ilişkilerin en doğal ve en başarılı örneklerinden biri olduğu sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte Yesevî dervişlerinin Türkistan merkezli coğrafyadan farklı farklı noktalara gerçekleştirdikleri açılımların, hem teoride hem de pratikte Yesevî öğretisini temel alan bir kültürel diplomasi örneği olduğu; kamu diplomasisi ve yumuşak güç gibi halkla ilişkiler disiplininin günümüzdeki en geçerli örneklerinin, Amerika üzerinden profesyonel anlamda dünyaya yayılmadan yüzyıllar önce Türkler tarafından uygulandığı görülmüştür.

Ayrıca çalışmanın sonuç bölümünde; örneklem olarak alınan, Yesevî öğretisine dayalı bu kadim halkla ilişkiler örneği ile bugün küresel düzlemde geçerli olan manipülasyona dayalı halkla ilişkiler yöntemleri arasındaki önemli farka da değinilmiştir. Bu kapsamda halkla ilişkilerin çıkış amacı ve manipülasyona dayalı algı yönetimi eksenli mevcut uygulanma biçimi ile bilimsel çerçevede çizilen etik sınırları arasındaki uyumsuzluk özetlenmiş; Yesevî öğretisinin benimsediği iletişim dilinin ve sergilediği iletişim stratejisinin, sağlıklı bir halkla ilişkiler örneği teşkil etmesi bakımından ne denli kalıcı ve başarılı olduğu ortaya koyulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İletişim Stratejisi, Halkla İlişkiler, Kültürel Diplomasi, Yumuşak Güç https://www.yesevikongresi.org

MAKALENİN TAMAMINI OKUMAK İÇİN BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ:

İndir “HOCA AHMET YESEVÎ KONGRESİ (2019) TAM BİLDİRİ METNİ - Ayten ÇALIŞ”

HOCA-AHMET-YESEVI-KONGRESI-TAM-BILDIRI-METNI-Ayten-CALIS-2019.pdf – 71 defa indirildi – 677,65 KB