AHİ KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE EĞİTİM VAKFI

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı kuruluşu

Bir ülkenin sosyal ve iktisaden kalkınması, ancak kendi tarihî değerlerinin, günün şartlarına göre yeniden yorumlanmasıyla mümkündür. Geri kalmışlıktan ileri medeniyet seviyesine ulaşan Japonya, Güney Kore gibi birçok gelişmiş ülke bize bunu göstermektedir. Bu ülkelerin kalkınmalarındaki temel etmen, ahilik ilkelerinin asıl öğelerinden olan “ahlâk” ve “çalışmanın” yani alın teri ile dürüst kazancın, düzene hakim olmasıdır.

Anadolu’da 13. yüzyılda kurulan ahilik teşkilâtı esnaf, sanatkâr, sanayici ve ticaret erbabını asırlarca bünyesi içerisinde barındırdığı, iş ve meslek ahlâkını kurup koruduğu, ortaya koyduğu ilkelerle de sadece meslekî kuruluşlara değil, toplumun her kesimindeki insana hitap ettiği bilinmektedir. Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı, tarihî ve sosyo-ekonomik değerlere haiz önemli bir kurum olan Ahiliği, günümüzün bazı sorunlarına, bilimsel araştırma ve yayın yoluyla çözüm getirme ve tanıtma amacıyla 1985 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı

Ahilik Vakfı, bu gayeler doğrultusunda, kuruluşundan itibaren yurt içinde ve yurt dışında panel, sempozyum ve konferanslar tertip ederek ahiliği kamuoyuna tanıtma gayreti içindedir.

Vakıf, üniversitelerimiz ile iş birliği yaparak ahilik konusunda araştırma ve inceleme yapan bilim adamlarının projelerini desteklemektedir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda tertip edilen Ahilik Kültürü Haftası kutlamalarında, aynı zamanda Merkez Yürütme Kurulu üyesi bulunan Vakfımız, hem programın hazırlanmasına hem de kutlama etkinliklerine katkı sağlamaktadır. Her yıl Eylül Ayı’nın üçüncü haftası, Türkiye’de “Ahilik Haftası” olarak kutlanmakta ve beş yılda bir “Uluslararası Ahilik Kongresi” tertip edilmektedir.

Ahilik Teşkilatı tarihte Sivil Toplum niteliklerine özdeş çalışmalar gerçekleştirmiştir. Devlete yol göstermiş fakat devletten görev talep etmemiştir. Bu nedenle bahis olunan kuruluşların demokratik özellikleri bulunmaktadır. Sivil toplum ve demokrasinin başarısı, sebep sonuç ilişkisiyle açıklanabilir. Bunlardan birinin iyi işlemesi diğerinin başarısının sonucudur. Ahilik Teşkilatının başarısı bu bağlamda değerlendirilmektedir. Ahi Kültünü Araştırma ve Eğitim Vakfı da, Ahilik Teşkilatının sivil toplum ilkelerine dayanan, devlete yük olmadan, gönüllülük esasına göre hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur.

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda ele alınan 4077 sayılı “Tüketiciyi Koruma Kanunu” nun hazırlık çalışmalarında, Ahilik Vakfı’nın görüşleri de alınmıştır. Adı geçen kanunda, ahilik sistemindeki tüketiciyi koruma yöntemlerinden yararlanılmıştır. Ahilik Vakfı Tüketiciyi Koruma Kanunu ile kurulan “Tüketici Konseyi’nin asil üyesidir”.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı
Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı ilkeleri

1984 yılında kurulan Vakıf, Türk kültürüne bin yıl kaynaklık eden ahiliğin, başta ahlâk olmak üzere çalışma, hoşgörü birlikte kazanma, birlikte yaşama ve birlikte kazanma ilkelerini ortaya çıkarmıştır. Ahiliğin sevgi, hizmet, inanç, yardımlaşma, eşitlik gibi ilkeleri göz önüne alındığında günümüz evrensel değerleri ile örtüştüğü görülmektedir. Bu nedenle söz konusu değerlerin sosyal bilimler ve teknik bilgilerden de yararlanmak suretiyle günlük hayata geçirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Tarihimizden miras kalan bu değer birikimlerimiz, şu anda sahip olduğumuz tüm maddi birikimlerimizden daha değerli bir hazine oluşturmaktadır. Tarih ve uygarlığımızdan gelen bu imkânların, Atatürk Türkiye’sinin bugünkü potansiyeline monte edilmesi gerekmektedir.

Bir üretim, eğitim ve kalkınma modeli olarak algılanması gereken Ahilik, zamanımızın şartlarına göre, toplumun benimseyip kabul göreceği tarzda, yeniden yorumlanmalı, bunlara yeni işlevler yüklenerek, yepyeni bir iş ahlâkı ve müteşebbüs ruhu yaratılmalıdır.

Vakfımız bu düşünceden hareketle, Ahilik sisteminin esaslarından ve fikriyatından, günümüz koşullarını ve ihtiyaçlarını gözönünde tutarak, bundan hangi ölçülerde yararlanılabileceğini araştırmak, toplumumuza üstün ahlâksal değerleri, sosyal yardımlaşmayı, dayanışmayı, kaliteli bol ve ucuz üretim imkânlarını sağlamak… kısaca Ahilik sistemini günümüze uyarlamak üzere yeni bir model geliştirme gayretindedir.

Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, adam kayırma… gibi yolsuzluklarla mücadelelerde Ahilik İlkelerinin önemi bir kat daha artmaktadır. Temiz toplum oluşmasında ve kaliteli üretimde de Ahilik ilkelerine gereksinme duyulmaktadır. Bugün işletmelerin yeni yeni algıladıkları “Toplam Kalite” ve Tüketicinin Korunması gibi kavramlar Ahiliğe dayanmaktadır.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yurt içinde ve yurt dışındaki kütüphanelerde, arşivlerde Ahilikle ilgili önemli tarihsel bilgileri toplamakta, bu bilgi ve belgeleri muhafaza etmektedir.

TC Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Ali Emiri tasnifi, Osmanlı İstiklalinden Önceki Kısım, nr.2 de bulunan M. 1277 (H. 676) tarihli Vakfiyye suretinde “Ahi Evran” vakfından bahsedilmektedir. Ahi Evran’ın vefatından sonra tanzim edilen vakıf senedinde vakfın nasıl idame ettirileceği bildirilmektedir. Ahi Evran Vakfı’nın tesisinden 708 yıl sonra Ahilik Araştırma Vakfı kurulmuştur. Bu bilgiler, Ahilik geleneğinin Türk Toplumunda, ne kadar derinlere indiğini göstermektedir.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı kurucu üyeleri

Vakfın kurucu üyeleri Burhaneddin Ulutan, Refik Soykut, Ali Rıza Ekinci, Muzaffer Mermer, Hasan Mazhar, Lütfullah Çelebi, Celal Özdemir, Şemsi Yasdıman, Ali Uğurlu, Selahattin Saygı, Mustafa Karagüllü, Yaşar Nural, Galip Demir ve İlhan Şahin’dir.

Vakfımızın Önceki Başkanları: Mustafa Arabacıoğlu, Prof.Dr.İlhan Şahin, Galip Demir ve İ.Canpolat Kımçak’tır.

Bilim Kurulu Üyeleri: Prof.İlhan Şahin, Prof.Ahmet Tabakoğlu, Prof.Muhittin Şimşek, Prof. Ahmet Kala, Prof. İlhan Kılıçözlü, Prof.Dr. M.Fatih Köksal, Prof.Dr. Ahmet Kala, Doç.Dr. Erol Ülgen ve Doç.Dr. Ali Mazak’tır.

Vakfın Yönetim Kurulu, Av.Eyyüp Arıcan (Başkan), Hatice Kader Demir (Başkan Yardımcısı), Nihal Kayapa (Başkan Yardımcısı), Duran Demirbaş, Bekir Cantemir, Fazlı Avcı ve Süleyman Demir’dir.

1990’lı yılların başından günümüze Vakfın gönüllü tiyatro grubu her yıl Türkiye’nin çeşitli Kültür Merkezlerinde ve diğer kültürel kutlamalarda temsiller vermektedir. Tiyatro ekibinin yönetmeni tiyatro sanatçısı Nazım Hikmet Yıldırımdır. Ahilik Türkülerini seslendiren ve derleyen Ahi Ozanımız Günay Naiboğlu’dur.

Rahmetli Metin Küçükali Şet Kuşanma Töreninin senaryo yazarıdır. Vakfın Tiyatro grubunun çalışmaları uluslararası kültür etkinliklerine katılmakta ülkemizin insani değerlerini sergilemektedir.

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı 2021 Faaliyet Raporu

2021 Faaliyet Raporunu buradan indirebilirsiniz:

İndir “Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı 2021 Faaliyet Raporu”

AhiKulturunuArastirmaveEgitimVakfi_2021_Faaliyet_Raporu.pdf – 94 defa indirildi – 666,12 KB

Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı yayınları

– Türk Kültürü Ahilik – Galip Demir

– Tüketiciyi Koruma Kanunu

– Türkiye Bataktan Kurtarılacak ve Kalkındırılacaktır – Burhaneddin Ulutan

– Ekonomik Kalkınma ve Devlet Yönetimi – Burhaneddin Ulutan

– Ahilik Nedir ? (İngilizce) – Galip Demir

– Ahmet Mithat Efendi’de Çalışma Fikri – Doç.Dr. Erol Ülgen

– Şemsi Yastıman’ın Hayatı ve Eserleri – Doç.Dr. Erol Ülgen

– Anadolu’nun Türkleşmesi Sürecinde Türk Soy, Boy, Oymak ve Cemaatleri – Prof. Ahmet Günşen

– Osmanlı Devleti’nin 700. Yılında Ahilik – Galip Demir

– Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu ve Ahilik – Galip Demir

– Ombudsman Aranıyor – Galip Demir

– Ahilik ve Demokrasi – Galip Demir

Ahilik araştırmalarıyla ilgili kitaplar, Türkiye’nin her yerinde belli başlı kitapçılarda bulunmaktadır.

Kitaplar hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz: Ahi Kültürünü Araştırma ve Eğitim Vakfı İletişim Bilgileri