Örgütsel vatandaşlık davranışı ve Ahilik Kültürü arasındaki ilişki (Arzu Tokgöz)

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI VE AHİLİK KÜLTÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİ

(Hazırlayan : ARZU TOKGÖZ, Yüksek Lisans Projesi, İstanbul, 2012)

T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı

İşletmelerin etkili ve verimli çalışabilmeleri için 1980’li yıllardan beri Örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu bağlamda son yıllarda örgütsel davranışlarla ilgili yapılan çalışmaların dikkat çeken konularından birisi de çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarıdır.

Örgütsel vatandaşlık davranışı, örgüt açısından istenilen ve örgütsel etkililiğe katkıda bulunan, gönüllük esasına dayanan, bireysel davranışlardır. İş arkadaşlarına ve meslektaşlarına yardımcı olma, işin ve süreçlerin geliştirilmesi için önerilerde bulunma, işe vaktinde gelmeye özen gösterme, çalışma zamanını etkili değerlendirme gibi davranışlar, örgütsel vatandaşlık kavramı ile ilişkilidir. Öyleyse; Örgütsel vatandaşlık davranışı, insanın bu davranışlarına etki eden tüm faktörleri değerlendirir. Bu faktörlerden biri de kültürümüzle taşıdığımız ve davranışlarımızla yaşattığımız Ahilik Kültürü ilkeleridir. Ahilik, günümüz dünyasında birlikte yaşamak, barış içinde yaşamak, örgütlü yaşamak gibi hayatî önemdeki sosyal hayat unsurlarını önümüze sunan; iktisadî anlamda ise dayanışma, rekabet, kalite-kontrol, standardizasyon vb. şartlarla ticarî ahlâk prensiplerini ihtiva eden bir değerler bütünüdür.

Yazının tamamını aşağıdaki pdf belgeden okuyabilirsiniz:

Ahi Evran