Ahilik Duası

Ahilik Duası

“Esirgeyen ve Bağışlayan Allah’ın adıyla. ilahi yâ Rab! Dinde sağlamlık, inançta dayanıklılık, doğru yolda olgunluk, günahlarımıza bağışlanma, dilde açıklık, sözde düzgünlük, tüm durumlarda ibadet, işte kuvvet, çalışmada dikkat yararlı işlerde lezzet, ruhumuza mutluluk, malımıza bolluk, mal ve azıkta bolluk, iki dünyada ulu devlet dostlarınıza sevgi, akrabalarımıza şefkat, düşmanlarımıza zorluk, geçmişlerimize af ve bağışlanma, vadesi yetişenlerimize olgun inanç ve mezarlarına kavuşma Münker ve Nekir’e razı olmak ve cesaret göstermek mezarda rahatlık, dirilme gününde ululuk, terazi sorununda Sırattan kurtuluş, cennete göçme, derecede yücelik, Büyük cennete erişme, Resul, Ekrem ve Nebi-yi Muhterem’in -salat ve selam onun üzerine olsun- pak, aydın, temiz, yüce, arınmış, aziz, şerit ve latif ruhu için, onun evladı için, dostları için, dört seçkin arkadaşının -Allah onların hepsinden razı olsun- iyi ruhları için ve bu yoldan ve bu erkandan gelmiş geçmiş Mile, şeyhler kethüdarlar ve yiğitbaşılar ve pir-i fani Üstatlar ve küçük büyük üstatlar ve halifelerin ruhları için, ebedi hayatta olalı bütün Üstatlarımızın kurtuluşu için, özellikle pirler piri, azizler azizi Ahi Evran, Sultanların başı dericilerin piri Ahi Evran’ın iyi ruhları için, bütün Muhammed ümmetinin kurtuluşu için. islam askerlerine kuvvet, Müslüman hacılarına, imanlı tüccarlarına kara ve denizde eminlik için, cemaatin gönülleri muradı için, kötülükleri koymak için, iyilikleri açmak için, gönüller dileği için, işimiz ve gücümüzün bol kazancı için, üzerimize gelmiş geçmiş belaları ve kazaları koymak için, hayırlı sonlar için, Allah’ın Rıza’sı ve Habibinin ruhu için, Allah rızası için el-fatiha.”

Kovulmuş şeytandan Allah’a sıgınırırn.

Etiketler :